دفتردل
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

شیطان به خداوند گفت :

چگونه است که بندگانت تو را دوست دارند و تو را نافرمانی میکنند

در حالی که با من دشمنند و از من اطاعت میکنند.

خطاب رسید که ای ابلیس :

به واسطه ی همان دوستی که با من دارند و دشمنی که با تو ، از نافرمانی های آنان در میگذرم


خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم مارا ببخش


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

به آیت الله بهجت(ره) گفتند:
کتابی درزمینه اخلاق معرفی کنید
فرمودند:
لازم نیست یک کتاب باشد
یک کلمه کافیست
که بدانی :
"خدا می بیند"

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

زیباترین لحظه وقتیه که یک اتفاق خوب برات می افته که و مطمئنی که این اتفاق یک پاداش خوب در ازای یک کار خوب از طرف خداست!

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

گاهی باید در عمق سکوت شکر کرد
گاهی باید سر به آسمان فقط نگاهش کرد
تنها منتظر نجوای بنده اش هر لحظه بیدار ست
مهربانا...
تو چه صبورانه منتظر میمانی
خدایا شکرتــــــــ....

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

در دلت پنجره ای باز بکن
رو به خدا....
و به تماشای زیبایی یک زندگی بنشین.

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:, توسط من |

خــــــــــــــ­ــــــــداوندا

به دل نگیر اگر گاهی" زبانم " از شُکرت باز می ایستد

تقصیری ندارد...قاصر است کم می آورد در برابر بزرگی ات ...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت